Komitet Geofizyki PAN powołany został w 1952 roku i zakresem działania obejmuje nauki geofizyczne, w szczególności fizykę wnętrza Ziemi i planet, fizykę atmosfery, hydrologię oraz geofizykę stosowaną.

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi geofizyki oraz wykorzystanie jej osiągnięć dla dobra kraju, w szczególności praca na rzecz integracji środowiska geofizyków, upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie geofizyki, dbałość o wkład nauki polskiej w zakresie geofizyki w rozwój nauki w świecie, wspieranie współpracy krajowej i międzynarodowej, patronat nad konferencjami i seminariami, wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

 

Regulamin Komitetu Geofizyki PAN