Na posiedzeniu Plenarnym Komitetu Geofizyki PAN, które odbyło się 20 czerwca 2016r. w Instytucie Geofizyki PAN, Pan dr hab. Krzysztof Markowicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił referat pt. „Aerozolowa sieć badawcza Poland-AOD. Poniżej przedstawiamy streszczenie referatu oraz linki do informacji dotyczących Poland-AOD.

  Poland AODKomitetPAN2016

 

Aerozolowa sieć badawcza Poland-AOD

Krzysztof Markowicz, Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Aerozolowa sieć badawcza Poland-AOD jest konsorcjum naukowym krajowych instytucji badawczych powołanym w 2011r. Głównym celem konsorcjum jest integracja badań na wpływem aerozoli na system klimatyczny poprzez, prowadzenie w trybie quasi-ciągłym pomiarów własności optycznych i mikrofizycznych aerozoli atmosferycznych, składowych bilansu radiacyjnego na powierzchni ziemi i na górnej granicy atmosfery, rozwijanie technik pomiarowych, metod odwrotnych, metod numerycznych do symulacji transportu zanieczyszczeń oraz tworzenie modeli do badania oddziaływania aerozoli na bilans energetyczny.

W skład sieci Poland-AOD wchodzą:

- Laboratorium Transferu Radiacyjnego Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego,

- Stacja Pomiarowa Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie,

- Stacja Badawcza Transferu Radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie na Podkarpaciu,

- Obserwatorium Meteorologiczne Katedry Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

- Stacja Badawcza w Rzecinie Katedry Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

- Obserwatorium Meteorologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego,

- Fundacja EkoPrognoza.

W ramach konsorcjum Poland-AOD opracowano system przetwarzania danych geofizycznych gromadzonych w stacjach badawczych oraz podczas kampanii pomiarowych prowadzonych w kraju oraz za granicą. Dane obserwacyjne zbierane w ramach sieci dostępne są na trzech poziomach (1.0, 1.5 oraz 2.0) przy czym najwyższy poziom obejmuje dane ostatecznie skalibrowane i przetworzone. Podstawowe dane są wizualizowane i publikowane na stronie www.polandaod.pl

Jednym z głównych celów konsorcjum Poland-AOD jest konsolidacja środowiska naukowego poprzez organizowanie konferencji naukowych. W 2013 oraz 2015 roku odbyła się I oraz II krajowa konferencja sieci Poland-AOD pt. „Rola aerozoli w procesach klimatycznych”. Poza działalności naukową konsorcjum zajmuje się kształceniem oraz popularyzacją badań. W ramach tych działań na początku 2016 r. przeprowadzone zostały krajowe Warsztaty Badawcze z Fizyki Atmosfery w rejonie Jaworzyny Krynickiej.

W ramach referatu przedstawione będą wyniki dotychczas zrealizowanych badań oraz rezultaty obecnie prowadzonych studiów nad wpływem aerozolu na system klimatyczny w rejonie Polski.